Deaf členství

Žádost o deaf členství

Máte-li zájem o zařazení do deaf střelecké komunity vyplňte prosím následující registrační formulář. Můžete si vybrat mezi aktivním a pasivním členstvím. Aktivní znamená zahájeni střelecké činnosti v deaf kategorii. U pasivního členství stvrzujete svůj zájem pouze o vybrané informace a dokumenty.